pg电子试玩平台网址-pg电子游戏试玩平台网站

zymosterol是什么意思,zymosterol的解释 -pg电子试玩平台网址

音标[zai'mɔstərɔl]

汉语翻译

n. 酵母甾醇
【化】 酵母甾醇
【医】 霉菌甾醇, 酵母甾醇
0
纠错

最新应用

网站地图